انواع روغن

روغن حلبی

25,000 تومان 15,000 تومان

روغن زیتون فرابکر ویونی

200,000 تومان 19,400 تومان

روغن جامد برند آفتاب

120,000 تومان 117,000 تومان

روغن جامد پنج لیتری لادن

55,000 تومان 45,000 تومان

روغن جامد شانزده کیلویی لادن

120,000 تومان 117,000 تومان

روغن حلبی سرخ کردنی ویونی

120,000 تومان 118,000 تومان

روغن حلبی سویا ویونی

119,000 تومان 116,000 تومان

روغن حلبی کلزا دادلی

25,000 تومان 15,000 تومان

روغن ذرت ویونی 1/8 لیتری

38,000 تومان 36,000 تومان

روغن کنجد دادلی

12,000 تومان 10,000 تومان

انواع سسها

سس کچاپ دبه 9 کیلویی

62,000 تومان 60,000 تومان

سس گوجه فرنگی دادلی

10,000 تومان 5,000 تومان

سس مایونز دادلی

12,000 تومان 8,000 تومان

سس هزار جزیره

12,000 تومان 8,000 تومان

انواع فرآورده های گوشتی ساتگین

فرآوردهای گوشتی ستایش

انواع پنیر پیتزا

پنیر پیتزا ویژه تکریز

230,000 تومان 225,000 تومان

پنیر پیتزای درجه یک تکریز

200,000 تومان 195,000 تومان

آخرین محصولات

فروش ویژه محصولات دادلی

فروش ویژه
انواع سسهای دادلی
  • انواع سسهای دادلی
  • انواع روغن ها
  • انواع سس ها
  • انواع فرآورده های گوشتی