محصولات با تخفیف شگفت انگیز

سس فرانسوی 20 گرمی دادلی

42,000 تومان 39,000 تومان

روغن جامد شانزده کیلویی لادن

120,000 تومان 117,000 تومان

روغن جامد پنج لیتری لادن

55,000 تومان 45,000 تومان

روغن جامد برند آفتاب

120,000 تومان 117,000 تومان

پنیر پیتزای درجه یک تکریز

200,000 تومان 195,000 تومان

سس مایونز دبه 8کیلویی

460,000 تومان 440,000 تومان

سس کچاپ دبه 9 کیلویی

62,000 تومان 60,000 تومان

پنیر پیتزا ویژه تکریز

230,000 تومان 225,000 تومان

روغن زیتون فرابکر ویونی

200,000 تومان 19,400 تومان

روغن کنجد دادلی

12,000 تومان 10,000 تومان

روغن حلبی

25,000 تومان 15,000 تومان